Pegasus Legal Register is now part of Red-on-line. Click here for more info

Privacybeleid

Antaris respecteert uw recht op privacy en al haar verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Antaris verzamelt geen persoonlijke informatie over u op deze website zonder uw expliciete toestemming.

• Alle persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan Antaris opgeeft, worden volgens de meest strikte vertrouwelijkheids- en veiligheidsnormen behandeld in overeenstemming met de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003.

• Wij geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door tenzij u daarvoor specifiek toestemming hebt gegeven.

• Wij kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen, een dagvaarding, een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk of reglementair bevel of andere wettelijke verplichting te voldoen.

• U kunt ons van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens op de hoogte houden. In overeenstemming met onze verplichtingen onder de Ierse Data Protection Acts zullen wij uw persoonlijke gegevens overeenkomstig bijwerken of verwijderen.

• Vanwege het open karakter van Internet kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u via Internet naar ons verstuurt, niet garanderen of waarborgen. Wij zullen echter wel alle nodige stappen ondernemen (waaronder de nodige technische en organisatorische maatregelen) om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te waarborgen.

Een demo aanvragen  
Een demo aanvragen

Zie Pegasus in actie

De beste manier om te begrijpen wat Pegasus voor u kan betekenen, is om de service in actie te zien. Vraag een demo aan zodat een van onze consultants een beknopte demonstratie op maat voor u kan opstellen en de relevante aspecten van de service kan bespreken.
  • This form collects your details above so we can contact you back in relation to your enquiry. Please see our privacy policy for more information.